Årsmøte i Stavanger jazzforum


Årsmøte i Stavanger Jazzforum

Spor 5

Torsdag 23. mai kl. 18.00

 

Les årsmelding for 2018 her.

 

Alle medlemmer som er ajour med medlemskontingent har stemmerett.

andre artikler