Årsmøte – Stavanger Jazzforum


Det arrangeres årsmøte i Stavanger jazzforum onsdag 23. mai kl. 18.00.
Alle medlemmer som er ajour med medlemskontingent for 2018 – har stemmerett.

 

Årsmøtepapirer Stavanger jazzforum ifm. årsmøte 23. mai -18 inkl. årsmeldinger og regnskap

Spor 5

Onsdag 23.mai kl.18:00

andre artister