Blå:Trå med Tara Tjemsland Lillebø

På reisen inn i siste året på jazz studiet ved Uis Bjergsted, startet Tara dette prosjektet. Prosjektet er et forsøk på å finne sjelefred i musikkskaping; å lage musikk som preger mer enn bare ørene.


Hun tok elektronikk og samspill i bruk for å utforske hva dette kunne bety, og det er det hun vil fortsette i denne blå:trå konserten. Hun aspirerer etter artister som Bon Iver, No. 4, og tar meg seg inspirasjon fra frijazz, pop og soul.

Besetning:
Tara Tjemsland Lillebø- Vokal
Jonas Christiansen- Gitar
Erik Ingebretsen- Bass
Simen Amundrud- Trommer

andre artister